Lån trots betalningsanmärkning

Lån med betalningsanmärkning är inte lätt få och ibland helt omöjligt hos de vanliga bankerna! Det kan vara extra svårt att få låna pengar med anmärkningar, speciellt nu när ekonomin är lite svajig. De vanliga bankerna är svårast att få låna pengar med anmärkningar. Bankerna ställer tuffa krav på den som har betalningsanmärkningar och som vill låna pengar trots betalningsanmärkningarna. Bankerna gör ställer tuffa krav så att de inte utsätter sig för alltför höga risker då de helst av allt vill syssla med lågrisk utlåning av bl.a. bolån med väldigt små risker då bostadslånen är lån med säkerhet, bostaden är säkerheten för lånet. Därutöver är bolånen väldigt lönsamma för bankerna – bankerna tar små risker och får en hög avkastning vilket bidrar till bankernas gigantiska miljardvinsterna.

Många tycker givetvis att det är väldigt orättvist och speciellt då betalningsanmärkningen uppstod pga något misstag eller något som hänt för flera år sedan. Självklart bryr sig bankerna inte om detta och mest intresserade av att göra en stor vinst så möjligt.

Om man fått en betalningsanmärkning så tar det normalt 3 år innan betalningsanmärkningen blir försvinner, självklart under förutsättning att man har reglerat skulden som föranledde betalningsanmärkningen. Om skulden inte blir betald så försvinner inte betalningsanmärkningen, utan den blir kvar tills den dagen man har betalt skulden.

Många tycker självklart att bankerna inte ska stirra så mycket på ens betalningshistorik, utan istället fokusera sig på ens framtida betalningsförmåga. Det finns banker som fortfarande lånar ut pengar till den som vill låna med betalningsanmärkning, men man måste vara beredd på att banken kan ställa krav.

En bra bank som gör en kreditbedömning ska se till din framtida betalningsförmåga och inte stirra sig blind på din betalningshistorik. Därför är det viktigt att du som låntagare visar banken att framtiden är mycket ljus och att det som hänt tidigare i livet ska inte spela lika stor roll så länge du har råd att betala räntor, amorteringar och avgifter. Kan du få banken att tro på dig och din framtidsprognos så kommer du att få låna av banken precis som vanligt. Bankerna kommer att ge dig lån trots betalningsanmärkningar, i princip oavsett hur många betalningsanmärkningar än du har.

Om du beviljas lån trots betalningsanmärkningar så kommer antalet betalningsanmärkningar och hur gamla anmärkningarna är att påverka den ränta du får på lånet.

De flesta banker har en individuell räntesättning, vilket innebär att räntesatsen kan variera mellan olika personer. Om du har en säkerhet till lånet så kan belåningsgraden påverka räntan – en låg belåningsgrad leder självklart till en lägre ränta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.