Skuldsanering

Många människor har problem med olika typer av skulder. Om man själv inte klarar av att  betala tillbaka lånet, kan kommunen i vissa fall bidra med skuldsanering vilket innebär att man går in och ser till så att banker tar bort dina lån utan säkerhet. För att få hjälp med skuldsanering, måste du själv kontakta en skuldrådgivare eller kronofogden i ditt område för att diskutera dina rättigheter. Tillsammans kommer ni sedan fram till en lösning som passar dig bäst. Att man kan få sin skuld helt eller delvis raderad är en avgörande faktor som skiljer skuldsanering från omfinansiering . I processen för en skuldsanering ingår vanligtvis att samla: små konsumtionslån, kreditköp och kreditkorts skulder till ett samlingslån med lägre ränta. Det brukar även vara möjligt att få anstånd med ränta och avbetalningar.

Om du verkligen är “permanent oförmögen” att betala av din skuld inom överskådlig framtid, är det din lagliga rätt att söka skuldsanering. Kronofogdes skuldsanering är gratis att utnyttja och innebär att du betalar av så mycket du kan av dina lån under fem års tid. Den skuld som efter denna tid sedan finns kvar, kommer sedan bli förlåten och du kan börja med ett oskrivet blad igen. Under denna period måste man följa avtalet till punkt och pricka. Du kommer endast att tillåtas att spendera pengar på saker som betraktas vara nödvändiga för din överlevnad. Om du är gift och har anhöriga skall du även ges ett visst utrymme att få spendera ytterligare mindre summor utöver det absolut nödvändigaste.  Resterande delen av dina pengarna kommer under 5-års period oavkortat gå direkt till banken. Det är dock viktigt att känna till att detta arrangemang endast ses som sista möjliga utväg, du kan därför inte förvänta dig att beviljas skuldsanering enbart på grundval av en dålig ekonomi som uppstått till följd av skuld. De som erbjudas skuldsanering är enbart de som är fullständigt oförmögna att på något vis lyckas förändra den ekonomiska krissituation de befinner sig i.

Läs mer om skuldsanering och hur det går till på kronofogden.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.